קביעת קשר סיבתי


קביעת קשר סיבתי לגרימת “מקרה ביטוח” בביטוחי חיים, ביטוח סיעוד ואובדן כשר עבודה.


בפוליסות ביטוח רבות, ובעיקר בפוליסות  אובדן כשר עבודה או ביטוח סיעודי, מוגדר מהו “מקרה ביטוח”, ולצידו יתכנו החרגות, שמחריגות מצבים מסוימים ממקרה ביטוח.

המצבים החריגים הללו ניתנים לפרשנות של בתי המשפט,  אשר נזקקים לחוות דעת של מומחה על מנת להחליט האם מחלה או הפרעה ממנה סובל התובע היא מוחרגת או מהווה “מקרה ביטוח”

לדוגמא, האם אובדן כשר השתכרות נובע ממחלות גופניות שהוגדרו כ”מקרה ביטוח” או כתוצאה ממחלת נפש שהוחרגה מהפוליסה?

גם במקרה של ביטוח סיעודי עולה השאלה,  האם המצב הסיעודי נגרם מתהליך נוירודגנרטיבי (דמנציה) או מחלה נפשית (אי שפיות), שגם היא מוחרגת בפוליסה.