כשרות משפטית בהליכים אזרחיים


כיצד להוכיח כשרות משפטית של אדם בהליכים אזרחיים? ומתי ממונה אפוטרופוס?


במקרים רבים נזקקים בתי המשפט לחוות דעת של מומחה בבואם להעריך את הכשרות המשפטית של אדם, כאשר מוטל ספק במצבו בעת ביצוע פעולה משפטית מסוימת, כגון עריכת צוואה, חתימה על חוזה מכר וכיוצא באלה.

הבדיקה הזאת רלוונטית לקשישים,  אשר יכולים לסבול מסימנים ראשונים של דמנציה, אנשים הלוקים בפיגור שכלי, מי שסובלים מהפרעות נפשיות ועוד.

כאשר אדם נמצא לא כשיר לפעולה משפטית, עלולים בתי משפט לבטל עסקאות או פעולות שבוצעו אל ידו.

 


הערכת הצורך במינוי אפוטופוס


בהתאם לסעיף 8 לחוק האפוטרופסות, אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט להכריזו פסול-דין. ובהתאם לסעיף 33 (א) ולמנות לו אפוטרופוס.

החלטה כזאת דורשת חוות דעת של מומחה בתחום הפסיכיאטריה, שלאחר בדיקות מקיפות יוכל לקבוע האם אותו אדם כשיר מבחינה משפטית לדאוג לענייניו אם לאו.