הערכת נזק נפשי


הערכת נזק נפשי וקביעת קשר סיבתי לפי פקודת הנזיקין, בהליכים הקשורים לפיצוי של נפגעים בתאונות דרכים, תאונות עבודה או כתוצאה משירות הביטחון.


 בהליך של תביעת נזיקין יש להגיש חוות דעת מומחה כראיה לבית המשפט,  בה מוערך נזק ונחוות דעה לגבי קשר סיבתי לאירוע שלדעת המומחה גרם להפרעה נפשית.

בדומה לתביעת נזיקין,  גם כאשר מבקשים הכרה בנכות מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון יש להצטייד בחוות-דעת מומחה לעניין הקשר הסיבתי של האירוע המחולל לנזק והערכת חומרת הנזק.

האירוע או רצף האירועים המחוללים יכולים להתרחש במהלך עבודה, במהלך שירות במערכת ביטחון,  בעקבות תאונת דרכים או כתוצאה מתקיפה או פעולת איבה

במהלך ההערכה נעשית בחינה מדוקדקת של מסמכים המעידים על מצבו הרפואי והתפקודי של הנבדק טרם האירוע,  בחינת המסמכים הרפואיים בסמוך לאירוע ולאחריו וכן בדיקה קלינית של הנבדק.