הערכת כושר תפקוד והשתכרות


חוות דעת של מומחה לועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח וגופים נוספים


במדינת ישראל מעסיקים מחויבים לבטח את העובדים בביטוח פנסיוני שכולל בין היתר מרכיב ביטוח לאובדן כשר עבודה.

במקרה של המחלה או תאונה עובדים רבים מאבדים יכולת לעבוד בעבודות בהם עסקו טרם התאונה או מחלה.

פעמים רבות קיים צורך בהערכה של יכולת תפקודית על ידי מומחה.

במקרים אלו מומחה מעריך את יכולת לחזור לעבודה קודמת , היקף העבודה ( משרה מלאה , חלקית , הגבלות ) או אובדן מלא של יכולת השתכרות לתקופה מסוימת או לצמיתות